Store trender innen mobilitet og hvordan man møter dem

I 1886 revolusjonerte Karl Benz verden med sin automobil. I dag er tilkoblede, selvstyrende og delte mobilitetstjenester en del av hverdagen, og dette har endret måten forbrukerne reiser på. Hos SOS International følger vi med på de store trendene innen mobilitet og legger planer for hvordan vi kan fortsette å være relevante i markedet.

Teknologien vil fortsette å endre mobilitetsbransjen, og de store trendene vil by på både fordeler og utfordringer for både bransjen og forbrukerne. Digitalisering og bærekraft er noen av de viktigste pådriverne for endringene.

Hvordan SOS International møter trendene
I SOS International forbereder vi oss på og utvikler vår virksomhet i takt med de tydelige trendene:

- Vi følger hele tiden med på og legger planer for tiltak som imøtekommer trender og behov i markedet. Vi søker strategiske partnerskap, vi digitaliserer virksomheten vår og vi ser på nye måter å jobbe på. I tillegg utforsker og utvikler vi løsninger som imøtekommer våre kunders og sluttbrukeres behov, sier Ellen Trolle, EVP Mobility Division i SOS International.

- Vi fokuserer på den aktuelle situasjonen ute på veiene samt på å utvikle fjernstyrte, preventive og proaktive løsninger som fundament for en verdifull og problemfri kundereise.

Elbillader i bergingsbilen
I København og Oslo er bergingsbilen vår utstyrt med el-lader som sørger for at el-biler etter bare 15 minutters lading får nok strøm til å kunne kjøre til nærmeste ladestasjon. Les mer her

I Sverige har SOS International veihjelp gjort det mulig å bruke tjenester i delingsøkonomien som et fleksibelt alternativ når man har et tidsbegrenset transportbehov. Les mer her

Kilde: McKinsey

Dette er noen av de største trendene innen mobilitet

Konnektivitet

Biler kommuniserer via data, og en bil med dataforbindelse gir fordelaktige muligheter som bl.a. underholdning, grønnere kjøremønster og forhåndsvarsling om motorhavari. Datakommunikasjon åpner opp et potensial for styrket kundeopplevelse, men spørsmål om hva, hvordan og hvem som skal få tilgang til dataene er fortsatt ubesvarte.

Elektrifisering

Stadig flere bilprodusenter tilbyr elektriske biler, og forbrukerne er mer enn villige til å utforske disse som alternativ til konvensjonelle biler. For mange forbrukere er bærekraftfordelene åpenbare. Men de politiske ambisjonene og reguleringene, batterikapasiteten og ladeinfrastrukturen er fortsatt under utvikling - og debatteres flittig.

Selvkjørende biler

Bruken og utbredelsen av selvkjørende biler vil øke, og mange velrenommerte produsenter utforsker nå teknologien. Det antas at selvkjørende kjøretøy vil få større utbredelse innen bl.a. transport som et tiltak for å oppnå mer praktisk forflytning av varer og personer, samt at det vil gi sikrere veier.

Delt mobilitet

I takt med at forbrukere går over fra å eie egen bil til å dele, følger det en endring i hvordan forbrukerne reiser, spesielt lokalt og regionalt. Det forventes at utviklingen av delte tjenester vil vokse frem som et miljømessig og kostnadsbesparende alternativ til konvensjonell transport.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!