Slik avslører SOS International forsikringssvindel

Svenske medier fortalte nylig om en kvinne som hadde svindlet forsikringen i forbindelse med et sykehusopphold i utlandet. Avsløringen førte til at kvinnen fikk en betinget dom. Men hvordan foregår arbeidet med å avdekke forsikringssvindel? Vi har spurt Karina Nordmann Østrup, som til daglig jobber med etterforskning av slike saker i SOS International.

Overdrivelser og falske opplysninger om sykehusopphold er noen av tingene som de opplever i etterforskningsavdelingen i SOS International. Ved hjelp av et globalt nettverk og lang erfaring hjelper de forsikringsselskaper med å oppklare mistenkte svindelsaker i utlandet. Avdelingen jobber hovedsakelig med medisinske saker, men kan også bistå med andre saker, som for eksempel kontroll av kvitteringer fra lokale butikker og politirapporter.

Når det er mistanke om svindel
Det kan være mange årsaker til at et forsikringsselskap fatter mistanke ved en sak, og jo flere års erfaring fra bransjen, jo flinkere er man til å gjenkjenne tegn på mulig svindel.

– Når vi blir kontaktet av et forsikringsselskap er det fordi de har en mistanke. Noen ganger har de mye bevis, mens det i andre saker handler om en følelse av at noe ikke stemmer, sier Karina Nordmann Østrup, etterforskningskoordinator i SOS International og fortsetter:

– Et eksempel på saker som vi ofte opplever, er saker som meldes som behandling av en akutt skade, men hvor forsikringsselskapet mistenker at det faktisk er en kosmetisk operasjon som kunden prøver å få forsikringen til å betale.

Når SOS International mottar innsigelsen fra forsikringsselskapet, kan det enten være i form av en kort oppsummering av mistanken eller en større redegjørelse av forløpet. Selskapet overlater deretter saken til SOS International, som tar etterforskningen videre.

Etterforskningen iverksettes
Når det gjelder etterforskning av svindelsaker, finnes det ingen «one size fits all»-løsning. Alle saker er forskjellige og krever derfor sin egen tilnærming.

– I eksemplet med de kosmetiske operasjonene kan etterforskningen blant annet innebære at våre internleger gjør en vurdering av, om den aktuelle operasjonen er en realistisk behandling av den meldte skaden. Eller om legen som står oppført som behandlende, jobber på en klinikk som kun utfører kosmetiske operasjoner, forklarer Karina Nordmann Østrup

I tillegg, forklarer Karina Nordmann Østrup, undersøker de gyldigheten av kundedokumentene. Stemmer logoer og fonter overens med andre dokumenter fra samme institusjon? De har også en prisoversikt for behandlinger i ulike land som kan bidra til å avgjøre om den oppgitte prisen er realistisk.

Samarbeid setter fart på prosessen
– Vi kan ikke løse en sak alene. Vi har et stort nettverk av samarbeidspartnere verden over som kan hjelpe blant annet med å innhente informasjon fra det lokale helsevesenet eller politiet. Deretter kan vi sammenligne den informasjonen med informasjonen kunden har gitt til forsikringsselskapet for å avgjøre om det er svindel eller ikke, sier Karina Nordmann Østrup.

Når SOS International har avsluttet etterforskningen, sender de en objektiv rapport til forsikringsselskapet, som har anmeldt saken. Deretter er det opp til det enkelte selskap å avgjøre om dekningen skal utbetales, avvises eller om det er en straffbar handling som skal politianmeldes.

– I eksemplet med de kosmetiske operasjonene kan etterforskningen blant annet innebære at våre internleger gjør en vurdering av, om den aktuelle operasjonen er en realistisk behandling av den meldte skaden. Eller om legen som står oppført som behandlende, jobber på en klinikk som kun utfører kosmetiske operasjoner
- Karina Nordmann Østrup

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!