Tom er medisinsk ledsager av en helt spesiell grunn

42 år gamle Tom Erik Westgaard fra Oslo elsker jobben som medisinsk ledsager for SOS International fordi den kombinerer de to tingene han brenner mest for: Reiser og sykepleierfaget. Men tsunamien i Asia i 2004 spiller også en avgjørende rolle.

– Min første kontakt med SOS International var da jeg selv var pasient i 2004. Jeg ble rammet av tsunamibølgen på Phuket i Thailand. Under innleggelsen ble jeg fulgt opp tett av SOS International, og jeg ble fraktet hjem med en omsorgsfull sykepleier fra SOS International, forteller Tom Erik Westgaard.

Siden 2004 har Tom selv utdannet seg til sykepleier, og han har målrettet søkt jobb som medisinsk ledsager ved SOS International. Siden 2018 har han vært en del av SOS Internationals ledsagerkorps som sendes ut i verden når det er behov for hjelp til å transportere nordiske statsborgere hjem dersom de har blitt syke eller skadet i utlandet.

Tenerife og Thailand tur-retur

I løpet av sommeren 2022 har SOS International sendt bud etter Tom Erik Westgaard tre ganger:

En tur til Tenerife for å følge en finsk mann som var på bedringens vei etter 14 dager sykehusinnleggelse, men som trengte hjelp på vei hjem, blant annet fordi han satt i rullestol.

Deretter en tur til Granada, hvor en ung kvinne måtte ha hjelp for å komme hjem til Norge. Det ble ikke behov for noen spesifikk behandling på hjemturen, kun assistanse på reisen.

Den tredje og siste turen ble litt mer krevende, da en svensk mann skulle hjem fra Thailand. Mannen hadde blodforgiftning og hadde vært sengeliggende en stund. Han var også preget av både angst og giktsmerter. Pasienten var urolig, og det var behov for både beroligende og sovemedisiner på reisen fra Thailand til Sverige.

Klar anbefaling

For Tom Erik Westgaard har sommerens oppgaver vært ukompliserte: Turene har vært godt tilrettelagt, dialogen med de tilknyttede legene har vært god, og bortsett fra forsinkede fly, har han sluppet unna flyplasskaos og innstilte avganger.

– Som ledsagende sykepleier må man være forberedt på å møte ulike utfordringer og være kreativ når det kommer til problemløsning. Man må føle seg trygg i sin egen faglighet, fordi man jobber selvstendig med pasientene, sier Tom Erik Westgaard, som ikke nøler med å anbefale jobb som medisinsk ledsager dersom man er lege eller sykepleier og har både erfaring og reiselyst.

Som ledsagende sykepleier må man være forberedt på å møte ulike utfordringer og være kreativ når det kommer til problemløsning. Man må føle seg trygg i sin egen faglighet, fordi man jobber selvstendig med pasientene
- Tom Erik Westgaard

Tom Erik Westgaard:

  • 42 år gammel og bor i Oslo
  • Operasjonssykepleier på Martina Hansens Hospital i Oslo
  • Masterstudent i anestesisykepleie ved Oslo Metropolitan University
  • Medisinsk ledsager for SOS International siden 2018

Kjenner du noen som er interessert i å være medisinsk ledsager for SOS International? Akkurat nå er det særlig interesse for søknader fra leger

Les mer

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!