Store endringer for ambulanseflyvninger i Norden

En konkurs og virksomhetsovertagelse skaper utfordringer og mest sannsynlig prisstigninger i det nordiske markedet for ambulanseflyvninger.

Når en reisende blir syk eller alvorlig skadet i utlandet, kan det hende at han eller hun må transporteres hjem i ambulansefly. Denne oppgaven koordineres av SOS International gjennom et stort nettverk av leverandører, som blant annet eier fly som er spesialutstyrt for å frakte pasienter i nød.

Frem til nå har SOS International hatt nordiske leverandører av ambulanseflytjenester i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Vår norske leverandør har dessverre begjært seg konkurs, og flyene deres er derfor ikke lenger på vingene.

Samtidig har det skjedd betydelige endringer hos vår svenske leverandør, som til nå også har betjent de svenske regionene, som imidlertid ønsker å stå for egne flyvninger i fremtiden. I kjølvannet av dette er virksomheten tatt over av nye eiere, som har besluttet å nedbemanne virksomheten. Det betyr at leverandøren på kort tid har gått fra å ha ni aktive svenske ambulansefly i luften til ett.

Rift om gjenværende kapasitet
I et veldig lite marked med få operatører er alternativene begrenset, spesielt når en stor kunde som alle de svenske regionene er, velger å håndtere flyreisene selv.

SOS International forventer at endringene vil føre til kamp om den gjenværende kapasiteten, noe som kan bety prisøkninger for forsikringsselskapene.

– Vi følger situasjonen tett, og vi er i løpende dialog med våre partnere for å finne løsninger. På kort sikt forventer vi at danske og finske operatører kan hjelpe til med å transportere pasienter fra andre nordiske land, men dette kan føre til økte kostnader på grunn av lengre flytider, sier Alex Karlsson, Network Manager i SOS International.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!