Vintersesong preget av reiselyst

Verken ekstremvær, usikker økonomi eller politisk uro ser ut til å redusere skandinavenes reiselyst. SOS International forventer en fullpakket vintersesong.

Høstferien er nettopp avsluttet i de nordiske landenes, og ingenting i volumet på henvendelser til alarmsentralen for reiseassistanse tyder på færre skiferier eller reiser til Thailand de neste månedene. 

– Vi ser ingen tegn til mindre reiselyst etter sommerens ekstremvær. Tvert imot tyder alt på at vi nå er tilbake på fullt volum, sier Karin Tranberg, divisjonsdirektør for Travelcare i SOS International.

Høysesonger jevnes ut
Klimaendringer og ekstremvær har ført til spekulasjoner på, om hvordan det påvirker reisemønstrene. Og selv om det ikke ser ut til å påvirke hvor mye man reiser, spår SOS International at det over tid vil føre til noen endrede mønstre i forhold til årstider:

– Vi har sett de siste årene at noen skidestinasjoner ikke har hatt snø i starten av sesongen. På sikt må vi kanskje innstille oss på at sesongene jevner seg ut eller endrer seg, sier Karin Tranberg.

Når snøen uteblir eller snøgrensene beveger seg, følger skituristene etter. På samme måte må det forventes at flere etter hvert vil flytte tidspunktet for når de reiser i sommerferien, dersom de ekstremt høye temperaturene vi opplevde i Sør-Europa i sommer blir en form for «ny normal».

– Vi er klar over at fremtiden kan innebære endrede reisemønstre, og vi er forberedt på å justere oss deretter. Når verden forandrer seg, følger vi etter, sier Karin Tranberg.

SOS International forventer høy reiseaktivitet gjennom hele 2024.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!