I stormens øye:
Vår bærekraftsrapport for 2023 er publisert

Årets rapport markerer en ny måte å tenke bærekraft på. Rapporten har også fått en grafisk makeover som står i stil.

"Enten det er stormer, skogbranner, hetebølger, tørke eller flom, er det ingen tvil om at konsekvensene av klimaendringene blir stadig tydeligere. Som et internasjonalt assistanseselskap står SOS International midt i stormen, mens folk stoler at vi skal hjelpe dem når de trenger det mest». 

Utsnittet her er hentet fra administrerende direktør Jan Sigurdur Christensens innledende budskap i rapporten og oppsummerer hvorfor klimaendringer påvirker SOS Internationals virksomhet.

I år har vi valgt en ny tilnærming til utarbeidelsen av rapporten, som blant mye annet inkluderer flere måneders jobb med å samle inn og kategorisere utslippsdata – ikke bare fra SOS Internationals egen virksomhet, men også fra vårt leverandørnettverk. Noe som er en prestasjon i seg selv.

Du vil også oppdage at formatet på rapporten har endret seg for å gjenspeile vårt nye bærekraftarbeid. I fremtiden vil den utgis elektronisk, og vi har eksperimentert med det grafiske uttrykket for å understreke den nye retningen. Ta en titt og se hva du synes.

Hovedbudskap fra årets rapport

  • Også i år nådde vi vårt likestillingsmål på alle ledernivåer
  • Den samlede scoren for medarbeiderengasjementet er fortsatt høy
  • Våre utslippsdata inkluderer nå utslipp fra leverandører
  • Vi har gjennomført en såkalt dobbel vesentlighetsanalyse, som vil være retningsgivende for bærekraftsarbeidet de neste årene

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!