Bærekraft i SOS International

Etisk forretningsvirksomhet, som påvirker samfunnet positivt og hjelper mennesker, er kjernen i SOS Internationals DNA.

I 2023 gjennomførte vi vår første doble vesentlighetsvurdering for å forstå hvilke områder innen bærekraft som er vesentlige for oss, både ut i fra et påvirkningsperspektiv, og et økonomisk perspektiv.

I vår årlige bærekraftsrapport kan du lese mer om hvordan vi jobber med våre bærekraftspåvirkninger, risikoer og muligheter.

Les den siste bærekraftrapporten

Utgivelser fra tidligere år

Dobbel vesentlighet

En 360-graders forståelse av SOS Internationals innvirkning på mennesker og klima, og hvordan bærekraft påvirker virksomheten vår.

For å sikre at vi konsekvent vurderer våre miljømessige og sosiale påvirkninger, samt de økonomiske risikoene og mulighetene vi står overfor, vil vi gjennomføre en dobbel vesentlighetsvurdering årlig, og sørge for at endringer i virksomheten vår eller i omgivelsene, gjenspeiles i de materielle områdene som styrer våre bærekraftsforpliktelser.

Gjennom en dobbel vesentlighetsvurdering har vi identifisert 10 bærekraftsområder som peker seg ut for SOS International:

 

Environment

  • Klimagass
  • Klimaendringer (dvs. beredskap for ekstremvær)

 

Social

Ansatte:

  • Ansattes arbeidsforhold inkl. HMS
  • Ansattes mangfold, likestilling og inkludering
  • Talentutvikling

Sluttbrukere:

  • Sluttbrukeropplevelse inkl. kvalitet på omsorg og sikkerhet
  • Sluttbrukers personvern og datasikkerhet
  • Forebygging og tidlig innsats

 

Governance

  • Leverandøradferd inkl. menneskerettigheter og forretningsetikk
  • Anti-korrupsjon og rettferdig konkurranse

Vi støtter den globale bevegelsen av bærekraftig forretningspraksis

 

SOS International støtter FNs bærekraftsmål, og vi har identifisert seks nøkkelområder som er viktige for vår virksomhet.

Vi støtter den globale bevegelsen av bærekraftig forretningspraksis. Derfor har vi støttet FNs Global Compact siden 2017 og jobber kontinuerlig med å justere vår forretningsførsel med de 10 universelle prinsippene i FNs Global Compact.

Les “Letter of Commitment" her 

Les mer om FNs Global Compact her

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!