Starthjälp dygnet runt: 0771-866 866

Starthjälp

 

 

 

 

Oavsett försäkring – du får snabb hjälp av oss!

Fast pris eller självriskbaserad betalning

Reparation på plats eller bärgning till verkstad

Akut bärgning 24/7

Behöver du starthjälp?

Vi erbjuder starthjälp oavsett plats och tid på dygnet

SOS International vägassistans är alltid redo att ge dig starthjälp till din bil, oavsett om du har slut på bensin, har fått motorstopp eller har något annat liknande problem. Beställ vägassistans eller ring oss på 0771-866 866  när bilen har lagt av och du är i behov av starthjälp. Genom våra larmcentraler koordinerar vi bärgningsfordonen från bärgningsstationerna som är placerade över hela Sverige. Vi kan antingen utföra starthjälp på plats eller bärga bilen till din föredragna verkstad eller servicepartner – det är helt upp till dig.

Beställ vägassistans 

Kontakta SOS International

Starthjälp till alla fordon

Startar inte din bil, och har du ingen som kan ge starthjälp på plats? Ta det lugnt, vi på SOS International finns nära till hands dygnet runt för att ge dig starthjälp till din bil. Vi erbjuder inte enbart starthjälp till bilar, utan vi hjälper såklart alla fordon att börja rulla igen. Kontakta oss för starthjälp av din lastbil, motorcykel eller buss. 

Dessutom anpassar vi vår tjänst starthjälp efter din aktuella situation. Våra leverantörer är utbildade på att ge starthjälp oavsett om man kör elbil, bil med diesel- eller bensinmotor, eller kanske en helt annan typ av fordon. Vi hjälper även till med starthjälp oavsett om du har försäkring eller inte.

 

Hur du kan förebygga motorstopp och tomt batteri

Hur du kan förebygga motorstopp och tomt batteri

Vintern är den årstid då det uppstår flest motorproblem, vilket resulterar i ett stort behov av starthjälp. Det är inte roligt att vara stillastående mitt på högfjället. Lyckligtvis finns det flera saker du kan göra för att undvika ett sådant scenario.

 1. Regelbunden laddning och kontroll av batterikapaciteten innan du åker hemifrån minimerar risken för behov av starthjälp. 
 2. Dagliga korta bilturer är ofta tyvärr inte nog för att hålla batterikapaciteten på en tillräckligt hög nivå. Försök att förlänga medellånga bilturer i sträng kyla.
 3. Under vintermånaderna har batteriet lättare för att bli smutsigt. Eftersom detta ökar sannolikheten för motorstopp och behov av starthjälp, bör du rengöra batteriet då och då. Rådgör med en kunnig person om du är osäker på hur du ska göra.
 4. Bilbatteriets livslängd är mellan 5 och 7 år. Har du ett äldre batteri rekommenderar vi dig att du byter ut det. 
 5. Slår du av värmen i sätena och värmetrådarna i bakrutan den sista timmen innan du ska parkera kan mera energi användas till att ladda upp batteriet.

 

Batteriets effekt minskar när bilen står stilla i kylan. Dessutom är behovet av ström från batteriet större när det är kallt utomhus. Håller du koll på batteriet vintertid minskar du risken att behöva starthjälp. 

Vad ska du göra för att få starthjälp eller annan assistans från oss?

För att få hjälp kan du ringa till oss på 0771-866 866 eller beställa vägassistans här.

Vi behöver:

 • Registreringsnummer på bilen
 • Ditt namn
 • Telefonnummer
 • Plats där bilen står

Smarta råd och tips för en vällyckad bilsemester

Läs mer: Vi erbjuder vägassistans över hela landet

Varför startar inte min bil?

För att starta en motor krävs bränsle, luft och hög temperatur. Systemet som kopplar ihop samtliga delar kan ha olika fel. Har vi tur kan vi lösa problemet på plats. Nedan följer några vanliga anledningar till att du behöver starthjälp: 

 • Bilbatteriet är urladdat: Ett vanligt problem är att bilbatteriet är urladdat vilket hindrar motorn från att starta. Vi börjar med att kontrollera batteriets skick eftersom det är avgörande för startprocessen. Om batteriet är huvudorsaken kan vi vanligtvis starta bilen omedelbart. Om det däremot har en defekt behövs ett nytt.
 • Lampor som inte lyser: Att en lampa lyser eller inte lyser kan vara ett tecken på problem. Om inga lampor lyser behöver du sannolikt hjälp med att transportera eller reparera ditt fordon.
 • Kallt väder: Ibland kan batteriet reagera negativt på kallt väder, vilket kan leda till problem med att starta bilen. Dock kan liknande startproblem också uppstå när det är varmt ute, särskilt om bilen har stått parkerad i värme eller redan är varm.
 • Korta körsträckor: Om du regelbundet använder din bil för korta körsträckor, finns det risk att batteriet inte får tillräckligt med tid att ladda upp helt mellan resorna.
 • Elektroniska fel: Moderna bilar innehåller avancerade elektroniska system som övervakar och styr bilens funktioner. Problem med dessa system kan förhindra att bilen startar.

Läs mer: Varningslampor i bilen: Det här betyder bilens varningslampor

Vanlig frågor och svar om starthjälp

Hur gör man om man behöver starthjälp till bil?

Finns det ingen bil i närheten som kan ge dig starthjälp är det enklast att ringa SOS International. Till oss kan du ringa dygnet runt på 0771-866 866. Våra bärgningsbilar har utrustning för att starta ditt fordon, oavsett om det är starthjälp av en lastbil, motorcykel, personbil, eller buss. Om det mot förmodan inte går att få igång din bil på grund av ett annat fel, bärgar vi bilen till närmaste verkstad eller servicepartner. 

 

När du ringer larmcentralen får du goda råd om hur du bör agera när din bil står stilla. Kom ihåg att använda en reflexväst och att ställa dig på ett säkert ställe, som bakom ett vägräcke, medan du väntar. 

Vad kan hända om jag kopplar kablarna fel vid starthjälp?

Felaktig koppling vid starthjälp kan resultera i problem. När plus- och minuskablarna felaktigt ansluts finns risken för kortslutning, vilket kan skada batteriet och fordonets elsystem. Felkoppling kan i värsta fall leda till explosion om gnistor uppstår och antänder vätgas som bildas i batterierna. Du riskerar dessutom att få en elektrisk stöt. Om du känner dig osäker på hur startkablarna ska kopplas är det bättre att du kontaktar oss för starthjälp. 

Hur länge kan man köra efter starthjälp med bil?

Efter att ha fått starthjälp är det oftast möjligt att köra bilen som vanligt. Hur länge det är möjligt att köra beror på batteriets skick och bilens laddningssystem. Ett fungerande batteri bör laddas under körning med hjälp av bilens generator. Om batteriet är gammalt eller om  laddningsproblemen kvarstår kan den stanna igen. Var alltid noga med att köra i minst 20 minuter efter att bilen startas om för att motorn helt ska ladda upp batteriet. 

Vad kostar starthjälp av bärgare?

När du kontaktar SOS International för starthjälp, ger vi dig ett pris baserat på total kostnad eller baserat på din försäkring. Om du accepterar detta pris så kommer vi ut och utför uppdraget på överenskommen tid och plats.

Läs mer: Vad kostar bärgning?

Hur fungerar starthjälp?

1. Säkerhetskontroll: Bärgningsarbetaren säkerställer att området är säkert och att båda fordonen är avstängda.

2. Anslutning av kablar: Den röda kabeln kopplas från pluspolen på det urladdade batteriet till pluspolen på bärgningsfordonet. Den svarta kabeln kopplas från minuspolen på bärgningsfordonet till en säker metalldel på chassit av det hjälpbehövande fordonet.

3. Starta fordonet: Bärgningsfordonet startas för att ladda det urladdade batteriet. Efter några minuter försöker bärgningsarbetaren starta det andra fordonet.

4. Koppla från kablar: När fordonet är igång kopplas först den svarta och sedan den röda kabeln bort.

5. Efterkontroll: Bärgningsarbetaren kontrollerar att fordonet fungerar korrekt och att batteriet laddar som det ska.

 

Vad ska jag göra om min bil inte startar?

Ring SOS International på 0771-866 866 för att få starthjälp.

 

Vad gör man om bilen inte kan starta på plats?

Om bilen inte kan startas på plats tar SOS International fordonet till närmaste lämpliga verkstad.

 

Kan starthjälp skada bilens elektronik?

Det finns en risk att starthjälp kan skada bilens elektronik om det inte görs på rätt sätt. För att inte skada bilens elektronik vid starthjälp ring SOS International på 0771-866 866 för att få starthjälp på rätt sätt.

 

Hur fungerar starthjälp för en lastbil?

Starthjälp för en lastbil liknar i många avseenden processen för starthjälp av en personbil, men det finns några skillnader med tanke på lastbilens större storlek och ofta större batterisystem. Ring SOS International på 0771-866 866  för att få starthjälp av din lastbil.

 

Erbjuder SOS International starthjälp för dieselbilar och elbilar?

Våra leverantörer har utbildning i att erbjuda starthjälp för alla typer av fordon, inklusive elbilar, diesel- och bensindrivna bilar, samt andra fordonstyper.

Vi hjälper dig att starta ditt fordon

Kontakta oss