SOS International är en innovativ, pålitlig och kostnadsmedveten outsourcingpartner. 
Professionalism och empati kännetecknar vårt arbete.

SOS International är en av Nordens marknadsledande assistansorganisationerna. Från sina larmcentraler i Danmark, Sverige, Norge och Finland erbjuder och tillhandahåller SOS International akut hjälp över hela världen – dag och natt, året runt.

SOS International erbjuder ett stort utbud av lösningar som omfattar världsomspännande sjukvård, rese- och vägassistans samt olika hälsovårdslösningar. SOS International garanterar värdekedjan på uppdrag av sina kunder genom att vara en pålitlig samarbetspartner som strävar efter att erbjuda slutanvändaren bästa möjliga upplevelse, samtidigt som kundens totalkostnader hålls på en så låg nivå som möjligt. För att leva upp till rollen som pålitlig partner är kvalitet och samarbete viktiga parametrar.

SOS International har ett omfattande nätverk av kompetenta leverantörer och samarbetspartners över hela världen, samt 5 strategiskt placerade kontor i partnersamarbete i områden med hög volym av ärenden. Med sina fler än 1200 anställda representerar SOS International 30 nationaliteter och tillsammans talar de anställda mer än 37 olika språk.

SOS International grundades 1961 och ägs numera av 11 av de största försäkringsbolagen i Norden. SOS Internationals stora antal ärenden innebär att bolaget är en av de största assistansorganisationerna i Norden.

Vår vision

We want to be perceived as the most trusted assistance partner

Vår uppdrag

We help people on behalf of our customers

Våra värderingar

We're responsive
We're always there. We're always on.  

We're advanced
We're superbly skilled and we have the best and newest tools.

We're caring
We're people in the business of helping people,
caring for the environment.


We're inside
We take pride in making our customers perform even better.

 

 

 

 

 

 

SOS International secures the value chain on behalf of our customers as a trusted partner to provide the optimal end-user experience taking the total cost for our customer into account

SOS International ägs av de 11 största försäkringsbolagen i Norden 

Vi har mer än 1200 medarbetare 

Vi talar mer än 37 olika språk 

90% av våra medarbetare är nöjda eller mycket nöjda med att vara anställda hos SOS International

Vi hjälper människor på uppdrag av våra kunder

Årsredovisning 2023

År 2023 hjälpte SOS International mer än 1,2 miljoner människor med väghjälp, medicinsk behandling i utlandet, psykologisk rådgivning och mycket annat. Vi besvarade mer än 2,6 miljoner samtal och hanterade nästan 1,3 miljoner ärenden. Kort sagt så har vi levt upp till vårt syfte även 2023: We help people!

Reseaktiviteten har varit hög under 2023 och det återspeglas i resultatet för vår Travelcare Division som har ökat markant sedan 2022. Vår Mobility Division uppvisar också tillväxt, medan vår Healthcare Division har genomgått förändringar och står för en liten minskning i omsättning.

Det totala ekonomiska resultatet påverkas av strategiska investeringar för att stärka SOS International ytterligare. Trots ett negativt resultat är de underliggande tendenserna positiva, och SOS International står på en ekonomisk stabil grund. 

Ladda ner årsredovisning

Publikationer från tidigare år

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!