Hållbarhet hos SOS International

Etiskt företagande som har en positiv inverkan på samhället och hjälper människor är kärnan i SOS Internationals DNA.

År 2023 genomförde vi vår första dubbla väsentlighetsbedömning för att förstå vilka hållbarhetsämnen som är väsentliga för oss, både ur ett effektperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

I den här utgåvan av vår årliga hållbarhetsrapport kan du läsa mer om hur vi arbetar med vår hållbarhetspåverkan, risker och möjligheter.

Läs senesta hållbarhetsrapporten

Utgåvor från tidigare år

DUBBEL VÄSENTLIGHET

En 360 graders förståelse för SOS Internationals inverkan på människor och klimatet samt hur hållbarhet påverkar vår verksamhet.

För att säkerställa att vi ständigt överväger vår miljömässiga och sociala inverkan samt de ekonomiska risker och möjligheter vi står införså kommer SOS att genomföra en dubbel väsentlighetsbedömning varje år. Det är med och säkerställer att förändringar i vår verksamhet eller omgivning återspeglas i de väsentliga ämnen som styr våra åtaganden inom hållbarhet.

Med hjälp av en dubbel väsentlighetsbedömning har vi identifierat 10 hållbarhetsområden som är väsentliga för SOS International:

 

Environment

  • Växthusgas
  • Klimatförändringar (i.e., anpassning för extremväder)

 

Social

Anställda:

  • Arbetsförhållanden inkl. hälsa och säkerhet
  • Mångfald, jämnlikhet och inklusion
  • Talangutveckling

Slutanvändare:

  • Slutanvändarupplevelse inkl. omsorgskvalitet och säkerhet
  • Slutanvändares integritet- och datasäkerhet
  • Prevention och tidigt ingripande

 

Governance

  • Leverantörspolicy inkl. mänskliga rättigheter och affärsetik
  • Anti-korruption och rättvis konkurrens

 

Vi stödjer den globala rörelsen för hållbar affärssed

SOS International stödjer FN:s hållbara utvecklingsmål, och vi har identifierat sex viktiga områden för vår verksamhet.

Vi stöder den globala rörelsen för hållbart företagande, varför vi sedan 2017 stöttat FN: s Global Compact. Vi arbetar kontinuerligt med att anpassa vår verksamhet till de tio universella principerna i FN: s Global Compact.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!