Betydande milstolpar i SOS Internationals historia

1957

SOS International grundas av Royal Danish Automobile Club (RDAC) och Zone Rescue Team. Till att börja med tillhandahåller SOS International tjänster till RDACs medlemmar, senare tillhandahåller man tjänsterna till alla bilister. Försäkringsskyddet utökas till hela Västeuropa och personlig assistans läggs till.

1961

SOS International grundas som ett aktiebolag, där KDAK, Räddningskåren AB, Stockholm och försäkringsbolaget Thule, Stockholm står som ägare.

1963

Thule introducerar den första reseförsäkringen med global SOS-service.

1965

Alla svenska, de flesta finska och norska försäkringsbolag samt danska European Goods and Luggage Insurance Company ingår en gemensam nordisk överenskommelse att använda SOS som nordisk assistansorganisation.

1970

Majoriteten av de danska försäkringsbolag som tillhandahåller bilförsäkringar går med i den nordiska överenskommelsen, nu känd som “The Red Card”. SOS International tillhandahåller tjänster till bilister vars bilar råkar ut för motorfel och olyckor utomlands.

2004

SOS Internationals status som företagsförening förändras och istället framträder ett till 100 % marknadsdrivet företag som ägs av 24 nordiska försäkringsbolag. En strategi för nordisk konsolidering formuleras.

2006

SOS International förvärvar den svenska assistansorganisationen Skade- & Räddningslarm AB och ändrar namnet till SOS International AB. Ett nätverk av 26 SOS-servicekontor etableras på välbesökta destinationer runt om i världen.

2007

En fristående avdelning grundas i Helsingfors under namnet SOS International Oy.

2008

SOS International köper den danska assistansorganisationen Euro-Alarm Ltd. Dessutom förvärvas norska Global Medical Support (GMS) som specialiserat sig på medicinska akutsituationer, assistans och rådgivning.

2008

SOS International lanserar en ny logotyp som ska användas i alla nordiska länder. Ringen är vårt namn, SOS, skrivet med morsealfabetet.

2010

SOS International formulerar en ny och ambitiös tillväxtstrategi under benämningen 3in5, som pekar på ambitionen att tredubbla försäljningen inom fem år. En stor del av tillväxen ska uppnås genom ytterligare förvärv.

2011

SOS International levererar en helikopter med besättning då region Nordjylland och region Mittjylland i juni 2011 inleder ett pilotprojekt som ska pågå under 13 månader. Projektet ska erbjuda akutmedicinska helikoptertjänster för att nå ut till sjuka och skadade patienter i dessa två regioner.

2012

SOS International förvärvar Assistance Finland Oy och blir därigenom en ännu större aktör på den finska assistansmarknaden. Kort därefter förvärvar SOS International även Dansk Autohjælp och förstärker genom detta förvärv sin position som det största assistansföretaget i Norden.

2013

SOS International blir ISO-certifierat inom Ledningssystem för kvalitet (9001) och Ledningssystem för informationssäkerhet (27001).

2014

En ny strategi lanseras – SOS Next Generation – som fokuserar på kärnverksamheten och förstärkning av konkurrenskraften på den nordiska marknaden. Strategin SOS Next Generation kommer att leda till att affärsområdet Offshore i Norge stängs, samt att anbud för ambulanstjänster i Danmark återkallas.

2014

SOS International blir marknadsledande inom vägassistans i Norden genom att ingå ett avtal med Norges Automobil-Forbund (NAF), och etablerar därmed ett nytt företag som erbjuder vägassistans i Norge.

2016

Trygghetssentralen i Oslo säljs som ett led i strategin för SOS Next Generation

2016

SOS International får ännu en ISO-certifiering, ISO14001, denna gång inom miljöhantering i SOS Mobility Division som på den tiden hette ”Technical Division”.

2016

SOS International introducerar ett nytt internationellt kompletterande märke, SOS First.

2017

SOS International formulerar ny strategi under benämningen Connected 2020. 

2017

SOS International går med i UN Global Compact och fastställer de prioriterade inom CSR: Klimat och miljö, Människor och hälsa samt Etik och säkerhet.

2018

SOS International växer med en oberoende hälsovårdsdivision och ökar sina målsättningar på de nordiska vårdmarknaderna.

2018

SOS International i Sverige upprättar ett eget rikstäckande nätverk för vägassistans.

2019

SOS International inrättar ett nytt miljövänligt och hållbart kontorslösningskoncept som har introducerats i Århus och Oslo.

2020

År 2020 får SOS International ett nytt ISO-certifikat; ISO27701 (Privacy Information) – som den första verksamheten i Norden.

2020

Technical Division döps om till Mobility Division och Medical Division döps om till Travelcare Division.

 

2020

Covid-19-pandemin slår till och drabbar hela världen. Hos SOS International berörs i synnerhet Travelcare Divisionen.

2021

SOS Dansk Autohjælp introducerar cyklande väghjälp. Två specialdesignade elektriska lastcyklar levererar väghjälp i Köpenhamn.

2023

SOS International stänger sin Healthcare Division i Norge, och i Danmark integreras den i Travelcare Divisionen. I Sverige fortsätter Healthcare Divisionen.

2023

SOS International antar en ny strategi mot 2027: ”Going in One Direction”

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!