Betydande milstolpar i SOS Internationals historia

 

 

1957

SOS International grundas av Royal Danish Automobile Club (RDAC) och Zone Rescue Team. Till att börja med tillhandahåller SOS International tjänster till RDACs medlemmar, senare tillhandahåller man tjänsterna till alla bilister. Försäkringsskyddet utökas till hela Västeuropa och personlig assistans läggs till.

1961

SOS International grundas som ett aktiebolag, där KDAK, Räddningskåren AB, Stockholm och försäkringsbolaget Thule, Stockholm står som ägare.

1963

Thule introducerar den första reseförsäkringen med global SOS-service.

1965

Alla svenska, de flesta finska och norska försäkringsbolag samt danska European Goods and Luggage Insurance Company ingår en gemensam nordisk överenskommelse att använda SOS som nordisk assistansorganisation.

1970

Majoriteten av de danska försäkringsbolag som tillhandahåller bilförsäkringar går med i den nordiska överenskommelsen, nu känd som “The Red Card”. SOS International tillhandahåller tjänster till bilister vars bilar råkar ut för motorfel och olyckor utomlands.

2004

SOS Internationals status som företagsförening förändras och istället framträder ett till 100 % marknadsdrivet företag som ägs av 24 nordiska försäkringsbolag. En strategi för nordisk konsolidering formuleras.

2006

SOS International förvärvar den svenska assistansorganisationen Injury & Emergency Alarm och ändrar namnet till SOS International AB. Ett nätverk av 26 SOS-servicekontor etableras på välbesökta destinationer runt om i världen.

2007

En fristående avdelning grundas i Helsingfors under namnet SOS International Oy.

2008

SOS International utses att sköta förvaltningen av nationella hälso- och sjukvårdstjänster i Danmark. SOS International köper senare den danska assistansorganisationen Euro-Alarm Ltd. Dessutom förvärvas norska Global Medical Support (GMS) som specialiserat sig på medicinska akutsituationer, assistans och rådgivning.

2010

SOS International formulerar en ny och ambitiös tillväxtstrategi under benämningen 3in5, som pekar på ambitionen att tredubbla försäljningen inom fem år. En stor del av tillväxen ska uppnås genom ytterligare förvärv.

2011

SOS International levererar en helikopter med besättning då region Nordjylland och region Mittjylland i juni 2011 inleder ett pilotprojekt som ska pågå under 13 månader. Projektet ska erbjuda akutmedicinska helikoptertjänster för att nå ut till sjuka och skadade patienter i dessa två regioner.

2012

SOS International förvärvar Assistance Finland Oy och blir därigenom en ännu större aktör på den finska assistansmarknaden. Kort därefter förvärvar SOS International även Dansk Autohjælp och förstärker genom detta förvärv sin position som det största assistansföretaget i Norden.

2014

SOS International blir marknadsledande inom vägassistans i Norden genom att ingå ett avtal med Norges Automobil-Forbund (NAF), och etablerar därmed ett nytt företag som erbjuder vägassistans i Norge.

2014

Strategin för SOS Next generation leder till att vi avslutar vårt affärsområde för Offshore i Norge och vi drar tillbaks våra bud för att starta ambulansverksamhet i Danmark.

2016

Trygghetssentralen i Oslo säljs som ett led i strategin för SOS Next Generation

2016

SOS International erhöll en ytterligare ISO-certifiering (14001) genom sitt arbete med eco-management inom vår Technical Division.

2016

SOS International introducerar ett nytt internationellt kompletterande märke, SOS First.

2017

SOS International formulerar ny strategi under benämningen Connected 2020. 

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!