Medicinsk förhandsbedömning

Medicinsk förhandsbedömning

Om du har en befintlig sjukdom eller skada rekommenderar vi dig en förhandsbedömning innan du reser. Observera att du tidigast kan ansöka om bedömningen 2 månader innan avresa.

Du kan ansöka på vägnar av dig själv eller ditt barn under 15 år / person under ditt vårdnadsansvar.

Observera att behandlingstiden kan vara upp till 5 arbetsdagar.

Vi ber dig ha följande redo:

 • BankID
 • Reseinformation
 • Reseförsäkringens försäkringsnummer

 

Start medicinsk förhandsbedömning

Generella riktlinjer för medicinsk förhandsbedömning

Din reseförsäkring täcker om du blir akut sjuk eller skadar dig på din resa.

Det innebär att du som utgångspunkt inte är täckt för befintliga sjukdomar eller skador.

Med en medicinsk förhandsbedömning får du en särskild bedömning av din befintliga sjukdom eller skada, och därmed en trygghet för hur din försäkring täcker om din sjukdom eller skada förvärras under resan.

Vi rekommenderar att du gör en medicinsk förhandsbedömning om du:

 • Har en kronisk eller befintlig sjukdom/skada, och inom de senaste 3 månaderna har varit i kontakt med läkare eller annan form av behandlare utöver avtalad kontroll
 • Inom de senaste 3 månaderna har fått ändringar i din medicinering
 • Inom de senaste 3 månaderna har fått ändringar i dina behandlingsplaner eller fått nya symptom
 • Väntar på undersökningar eller behandlingar, inklusive operationer eller undersökningssvar

(OBS! För vissa försäkringsbolag gäller det inom de senaste 6 månaderna före avresa. Är du osäker, kontakta ditt försäkringsbolag).

Avbokning Om du inte vill genomföra resan efter att ha fått ett förbehåll i täckningen och vill ha svar på om du är täckt av din avbokningsförsäkring, bör du ta direkt kontakt med ditt reseförsäkringsbolag.

Graviditet

Som gravid är det som utgångspunkt inte nödvändigt att göra en medicinsk förhandsbedömning. I det fall att du har haft komplikationer som har medfört extra kontrollbesök, scanningar eller liknande, rekommenderar vi att du gör en medicinsk förhandsbedömning.

Jag har inte fått en medicinsk förhandsbedömning före avresa

Här kommer dina allmänna försäkringsvillkor att gälla.

Vad gör jag om jag har flera resor?

 • En medicinsk förhandsbedömning gäller per resa. Därför är det nödvändigt att ansöka för varje resa.

Vad gör jag om jag inte har min journal?

 • Dina journalanteckningar ska antingen inhämtas via 1177.se eller direkt från din husläkare/privatklinik/behandlingsställe. Anteckningarna ska innehålla datum, ditt fullständiga namn och personnummer.

Kan jag vänta med att teckna en reseförsäkring tills jag vet om jag är täckt?

 • Nej - Tyvärr har vi inte möjlighet att göra en medicinsk förhandsbedömning utan en giltig försäkring.

Kan jag ansöka om medicinsk förhandsbedömning för andra än mig själv?

 • Du kan endast ansöka för ett barn under 15 år eller en person som du är vårdnadshavare för.

Måste jag ALLTID ha en medicinsk förhandsbedömning?

 • Se under "Vi rekommenderar" under Generella riktlinjer.

Kan jag begära en bedömning om jag inte vet när jag reser?

 • Det är nödvändigt att ange resedatum, eftersom dessa är relevanta för förhandsbedömningen. Du kan därför först ansöka om förhandsbedömning när du känner till dina resedatum.

Får jag resa om bara min läkare säger att det är okej?

 • Det kan finnas skillnader i hur din läkare bedömer din hälsa i samband med din resa och hur du är täckt av din reseförsäkring. Vi rekommenderar därför en medicinsk förhandsbedömning innan du reser.

När kan jag få en medicinsk förhandsbedömning?

 • Du kan först få en förhandsbedömning när det är mindre än två månader kvar till att du ska resa. Alla frågor gällande täckning av avbokningsförsäkring på grund av kronisk eller befintlig sjukdom bör riktas direkt till ditt reseförsäkringsbolag.

Varför få en medicinsk förhandsbedömning innan du reser?

 • En reseförsäkring täcker vanligtvis endast akut uppkommen sjukdom och skada. En medicinsk förhandsbedömning ger dig svar på om du kan få täckt dina utgifter för behandling av din kroniska eller befintliga sjukdom på resan. Detta är en tjänst och säkerhet för dig om det uppstår en försämring i ditt tillstånd på resan.

Hur länge gäller min medicinska förhandsbedömning?

 • Din medicinska förhandsbedömning gäller endast för den aktuella resan. Om du ska på flera resor inom de närmaste två månaderna, kan vi göra en samlad bedömning.

Om ditt tillstånd ändras före avresan?

 • Har du fått en medicinsk förhandsbedömning, och det sker ändringar före avresedatumet, som till exempel innebär läkarbehandling eller ändring i medicinering, bör du kontakta oss igen för en ny bedömning.

Kan/må jag resa trots förbehåll i täckningen?

 • Du bestämmer själv om du vill resa. Den medicinska förhandsbedömningen ger dig bara möjligheten att känna till din försäkringstäckning innan du reser. Du kommer som utgångspunkt fortfarande att vara täckt för akut uppkommen sjukdom och/eller skada som inte har samband med förbehållet. Reser du inom EU/EES-länderna, kan du ta med ditt blåa EU-sjukförsäkringskort (EHIC), som fås på Försäkringskassan eller beställs via forsakringskassan.se. Kortet säkerställer att du får behandling på samma villkor som medborgarna i det aktuella landet. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

När behöver jag en medicinsk förhandsbedömning?

 • Om du har en kronisk eller befintlig sjukdom/skada, och inom de senaste 3 månaderna har varit i kontakt med läkare eller annan form av behandlare utöver avtalad kontroll
 • Om du, inom de senaste 3 månaderna, har fått ändringar i din medicinering
 • Om du, inom de senaste 3 månaderna, har fått ändringar i dina behandlingsplaner eller fått nya symptom
 • Om du väntar på undersökningar eller behandlingar, inklusive operationer eller undersökningssvar

(OBS! För vissa försäkringsbolag gäller det inom de senaste 6 månaderna före avresa. Är du osäker, bör du kontakta ditt försäkringsbolag).

Beslutet på den medicinska förhandsbedömningen kan vara följande:

Full täckning Du är täckt av reseförsäkringen för utgifter till behandling av akut uppkommen sjukdom och skada, och för utgifter till behandling av din kroniska eller befintliga sjukdom

eller

Ett förbehåll i täckning Du är endast täckt av reseförsäkringen för utgifter till behandling av akut uppkommen sjukdom och skada på resan. Utgifter relaterade till förbehållet kommer inte att vara täckta av reseförsäkringen.

SOS Internationals online-lösning för medicinsk förhandsbedömning är utvecklad i samarbete med SOS Internationals läkare och ger bekräftelse på täckning baserat på de svar du ger under processen. Det beräknas en fullständig eller partiell täckningsbekräftelse.

Om det inte omedelbart kan ges en täckningsbekräftelse, kommer du att kontaktas av avdelningen för medicinsk förhandsbedömning för ytterligare information.

Om du har frågor om online-lösningen, eller om du inte vill använda online-lösningen, är du välkommen att kontakta oss per telefon.

Observera att om du har namn- och adresskydd rekommenderar vi att du inte använder lösningen och istället kontaktar oss per telefon.

Du hittar våra kontaktuppgifter för medicinsk förhandsbedömning under fliken "Kontakta oss".

SOS International hanterar dina personuppgifter på uppdrag av ditt försäkringsbolag. Du kan hitta mer information om hur ditt försäkringsbolag hanterar dina personuppgifter på bolagets egen hemsida.

Vi har öppet måndag till fredag mellan kl. 13.00-15.00.

Telefon +46 (0)8 505 140 88

Vi vill göra dig uppmärksam på att måndagar och fredagar kan vara särskilt upptagna.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!