COVID-19: Uppdateringar

Sedan slutet av december har antalet fall av virusorsakad lunginflammation från det nya coronaviruset ökat. Situationen utvecklas hela tiden och SOS Internationals larmcentral har för närvarande registrerat cirka 12000 ärenden relaterade till COVID-19.

Instruktioner vid resa

Planerar du att resa utomlands rekommenderas du att orientera dig och följa utrikesministeriets instruktioner.

Se gällande vägledningar för resor här:

DK: Udenrigsministeriet

NO: Utenriksdepartementet

SE: Utrikesdepartementet

FI: Ulkoministeriö

Du kan använda EU’s interaktiva verktyg som en del av din planering för en säker resa. Här hittar du COVID-19- relaterade upplysningar för EU-länderna: https://reopen.europa.eu/en

 

Vilka länder är drabbade av viruset?

Antalet nya fall uppdateras löpande och kan ses på EU:s smittskyddsmyndighets hemsida.

Risk för spridning

Världshälsoorganisationen, WHO, har höjt riskbedömningen för global spridning till ”mycket hög”. Se dagliga uppdateringar om situationen på WHO:s hemsida.

Symptom
  • Feber
  • Hosta
  • Andningssvårigheter
  • Ömma muskler
  • Trötthet


SOS International håller sig uppdaterade

SOS International håller sig uppdaterade om instruktioner från de nordiska och lokala auktoriteterna på de resmål där särskilda förhållanden råder. Vi håller oss hela tiden uppdaterade om instruktionerna från myndigheter och om de gällande villkoren från försäkringsbolagen.

Läs mer: COVID-19: Flygresor kan påverka tidigare smittade

Ytterligare förhållningsregler om COVID-19

Resenärer bör alltid förhålla sig till de lokala myndigheternas instruktioner.

Mer information om COVID-19 och förhållningsregler finns här:

Sundhedsstyrelsen Danmark

Folkehelseinstituttet Norge

Folkhälsomyndigheten Sverige

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Förhindra infektion

Luftvägsinfektioner, som influensa och det nya coronaviruset, överförs ofta genom handslag eller sprids via hosta och nysningar.

Skydda dig själv och andra genom att följa dessa råd.

  • God handhygien med handtvätt och eventuell handdesinfektion
  • Undvik kontakt med personer som har symptom på förkylning och/eller luftvägsinfektion
  • Hosta eller nys i engångsnäsduk eller i ärmen

 

Läs också: COVID-19: Uppdatering om SOS Internationals beredskap

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!