SOS International blir leverantör till Gjensidige inom Healthcare

SOS International fortsätter sin snabba tillväxt inom Healthcare. Från september levererar SOS International, utöver psykologi- och fysioterapibehandlingar, även medicinsk rådgivning till Gjensidige i Sverige. 

Därmed erbjuder nu SOS International full leverans inom sjukvårdsförsäkring. Att leverera både medicinsk rådgivning, psykologbehandling samt fysisk behandling har varit ett medvetet strategiskt mål, säger Johan Rudqvist, country manager för SOS International Healthcare i Sverige:

- När en kund väljer oss som full service-leverantör, får de en partner och leverantör som tar ett överordnat ansvar. Vi tar hand om alla steg i processen: Från förberedelse av ett ärende till koordinering av behandlingsinsatsen och betalning av fakturor samt mätning av behandlingseffekt och kundtillfredsställelse. Att leverera inom samtliga delar på sjukvårdsförsäkringen, skapar också möjligheter till enhetlig kundupplevelse i samtliga kundkanaler och att erbjuda tvärfunktionella fördelar.

Medicinsk personal ger råd och guidar
SOS International har länge haft psykologhjälp och fysioterapi bland sina hälsovårdslösningar. Med medicinsk rådgivning kommer patienten från start i kontakt med kvalificerad medicinsk personal, som kan vägleda och hitta den rätta behandlingen.

Rent praktisk kommer patienten i direktkontakt med medicinsk personal via en medicinsk hotline – över telefon eller annan digital kanal. Personalen vill utifrån en beskrivning av symptom och problem sätta samman den rätta behandlingen.

Effektiv behandling och snabbare ärendehantering
Genom att ta ansvar för hela kedjan- från den första kontakten till den sista fakturan- önskar SOS International skapa en kvalitetssäkrad kundresa och en effektiv behandling för patienten.

- När vi har det överordnade ansvaret, är det möjligt för oss att optimera flowet i ärendehanteringen och därmed reducera de samlade kostnaderna för våra kunder, säger Johan Rudqvist.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!