Så här avslöjar SOS International försäkringsbedrägeri

Nyligen rapporterade svenska medier historien om en kvinna som begått försäkringsbedrägeri i samband med ett sjukhusuppehåll i utlandet. Avslöjandet resulterade i att kvinnan fick en villkorlig dom. Men hur fungerar arbetet med att avslöja försäkringsbedrägeri? Det frågade vi Karina Nordmann Østrup, som dagligen arbetar med utredning av dessa ärenden hos SOS International.

Överdrifter och falsk information om sjukhusuppehåll är några av de saker de upplever på utredningsavdelningen hos SOS International. Med hjälp av ett globalt nätverk och stor erfarenhet hjälper de försäkringsbolag med att klara upp förmodade bedrägerifall utomlands. Avdelningen arbetar huvudsakligen med medicinska ärenden, men kan också assistera vid andra ärenden som exempelvis kontroll av kvitton från lokala butiker och polisrapporter.

När det föreligger misstanke om bedrägeri

Det kan finnas många orsaker till att ett försäkringsbolag finner ett ärende misstänkt, och ju fler års erfarenhet från branschen, desto bättre är man på att känna igen tecken på möjligt bedrägeri.

- När vi kontaktas av ett försäkringsbolag är det för att de har en misstanke. I vissa fall har de flera bevis, medan det i andra fall handlar om en känsla av att något inte är som det ska vara, berättar Karina Nordmann Østrup, som är utredningskoordinator hos SOS International och fortsätter:

- Ett exempel vi ofta upplever är ärenden som anmäls som behandling av en akut skada, men där försäkringsbolaget misstänker att det i verkligheten handlar om en kosmetisk operation som kunden försöker få försäkringen att betala för.

När SOS International tar emot bestridandet från försäkringsbolaget kan det både vara i form av en kort uppsummering av misstanken eller en mer omfattande redogörelse för förloppet. Därefter överlämnar bolaget ärendet till SOS International, som fortsätter utredningen.

Utredningen är igång

När det handlar om utredning av bedrägerier finns det inte en ”one size fits all”-lösning. Alla ärenden är olika och kräver därför sitt eget tillvägagångssätt.

I exemplet med de kosmetiska operationerna kan utredningen bland annat innebära att våra läkare i huset gör en bedömning av om den aktuella operationen är en realistisk behandling av den anmälda skadan. Eller om läkaren som är listad som behandlare arbetar på en klinik som enbart utför kosmetiska operationer, förklarar Karina Nordmann Østrup.

Därutöver förklarar Karina Nordmann Østrup att de undersöker kunddokumentens giltighet. Stämmer logotyper och skrifttyper överens med andra dokument från samma institution? Och SOS International har även en prisöversikt för behandlingar i olika länder, som kan hjälpa till med att avgöra om det pris som anges är realistiskt. 

Samarbete sätter fart under processen

- Vi kan inte utreda ett ärende ensamma. Vi har ett stort nätverk av samarbetspartner världen över som bland annat kan hjälpa oss att inhämta information från det lokala hälso- och sjukvårdssystemet eller polisen. Denna information kan vi sedan jämföra med de upplysningar kunden har lämnat till försäkringsbolaget för att avgöra om det handlar om ett bedrägeri eller ej, säger Karina Nordmann Østrup.

När SOS International har gjort färdig utredningen skickar de en objektiv rapport till försäkringsbolaget som har anmält ärendet. Därefter är det upp till det enskilda bolaget att avgöra om beloppet ska betalas ut, nekas eller om det rör sig om en kriminell handling som ska polisanmälas.

I exemplet med de kosmetiska operationerna kan utredningen bland annat innebära att våra läkare i huset gör en bedömning av om den aktuella operationen är en realistisk behandling av den anmälda skadan. Eller om läkaren som är listad som behandlare arbetar på en klinik som enbart utför kosmetiska operationer
- Karina Nordmann Østrup

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!