Stress är den övervägande anledningen till att uppsöka en psykolog

Oavsett kön och nationalitet är stress den gemensamma nämnaren som får medborgare i Danmark, Sverige och Norge att söka psykologhjälp hos SOS International.

Sedan 2018, när Healthcare etablerades som en oberoende affärsdivision i SOS International, har stressrelaterade frågor varit orsaken till de flesta förfrågningar. Detta oavsett om man tittar på statistiken i Norge, Sverige eller Danmark.

– Vi kan se att det inte sker några större förändringar i skälen till att söka psykologhjälp. Stress är fortfarande den största och växande boven oavsett nationaliteter och kön, säger Jes Laursen, chef för Healthcare i Danmark och Norge.

Fler kvinnor söker hjälp
Fler kvinnor än män söker behandling hos en psykolog. 57 procent av alla förfrågningar om psykologbehandling kommer från kvinnor. Det finns dock nationella skillnader i könsfördelningen: I Norge är könsfördelningen bland psykologklienter 57 procent kvinnor och 43 procent män, medan den i Sverige är 54 procent kvinnor och 46 procent män.

Medans könsfördelningen i Sverige och Norge är relativt jämlik så är fördelningen i Danmark något mer skev. I 2018 var tre fjärdedelar av psykologiklienterna kvinnor och under första kvartalet 2022 var fördelningen 65 proceent män och 35 procent kvinnor.

– Det verkar som att män de senaste åren har blivit lite bättre på att söka hjälp hos en psykolog när de har psykiska problem. Vilket är en positiv utveckling, då män traditionellt sett inte är lika bra på att söka hjälp för sina hälsoproblem som kvinnor, säger Jes Laursen.

I både Norge, Sverige och Danmark är det personer i åldersgruppen 31-50 år som utgör majoriteten av förfrågningarna om stressrelaterade problem.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!