Nära partnerskap ger vinster i kundmöte och miljö

SOS International med nätverkspartner för Stor-Stockholm, B&B Bilbärgning, bjöd in Stefan Karlsson, Affärsansvarig MC Svedea, för att visa den nya servicebilen för MC-bärgning.

Utvecklingen i bärgningsbranschen går mot allt miljövänligare alternativ. Bärgningsbilar som går på el är på väg in på marknaden och SOS International förväntar sig en stor utveckling i den riktningen. I dagsläget saknas det dock en infrastruktur för laddning av den här typen av stora fordon.

- Vår flotta är uppgraderad miljöklass Euro6 och vi sneglar på elbärgare, men innan vi kan beställa en sådan måste vi säkerställa att det går att ladda och ladda snabbt. En vanlig personbil laddas över natt, våra bilar går dygnet runt och måste vara tillgängliga snabbt för larm, berättar Erik Höglund, B&B Bilbärgning.

Skåpbil kan bärga MC

B&B Bilbärgning är dock tydliga med att det inte går att luta sig tillbaka och vänta. Redan nu kan nya innovativa steg kan tas för att kapa klimatpåverkan och förbättra kundmötet. B&B bilbärgning har därför investerat i skåpbil med MC-ramp. När en skåpbil kan åka ut och bärga istället för en lastbil minskar dessutom klimatavtrycket genom lägre bränsleförbrukning.

- Det är roligt att se att lösningar som inte bara sparar på miljön, utan även ökar kundupplevelsen på ett positivt sätt när en MC går sönder. Jag är övertygad om att våra kunder kommer uppskatta att får sin MC bärgad i en täckt servicebil, enbart med syftet att bärga just MC, säger Stefan Karlsson Svedea.

I ett studiebesök hos B&B Bilbärgning i Nacka fick Svedeas Stefan Karlsson se en demonstration av rampen och hur en tung MC kan dras in i skåpet skonsamt för både MC och bärgarpersonal.

- MC-säsongen är kort i Sverige och för oss som bolag är det extra viktigt att kunderna tas om hand när något inträffar; då vill vi se snabb och utomordentlig service. Vi är så glada över att SOS International och deras nätverk väljer att satsa på MC-Sverige, säger Stefan Karlsson Sveda.

Kvalitet som skapar värde

SOS Internationals bärgningsnätverk består av utvalda, starka lokala aktörer med entreprenöriella aspirationer. B&B Bilbärgning i Stockholm har under kort tid gått från en mindre aktör men genom att bli partner med SOS International och fokusera på att leverera en vägassistanstjänst med kvalitet till att bli Stockholms största bärgningsaktör.

- Det handlar inte om att vara störst, det handlar om att vara bäst på det vi gör, inflikar Andreas Kennler, B&B Bilbärgning. I snitt råkar man ut för något som kräver bärgning var sjätte år, då vill vi att den upplevelse som kan upplevas stressad vändas till något positivt. 

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!