Denguefeber sprider sig: Så skyddar du dig

Denguefeber sprider sig i Europa, och det har rapporterats om sporadiska lokala fall i Frankrike, Spanien, Italien, Portugal (Madeira) och Kroatien. SOS International uppmanar därför sommarens turister att inte glömma myggspray.

Denguefeber är en virusinfektion som överförs till människor via myggstick, och den har hittills varit en risk att smittas av i områden med tropiska och subtropiska klimat, såsom i Asien, Afrika och Sydamerika.

Under senare år har det dock registrerats flera lokala fall i Europa där den asiatiska tigermyggan, som kan bära på viruset, har lyckats överleva. År 2023 registrerades det totalt 105 lokala fall i Italien, Frankrike och Spanien. Tidigt under 2024 har flera europeiska länder rapporterat om stora ökningar av importerade fall, vilket tyder på att 2024 blir ett år med ännu fler lokala fall i Europa.

Ingen anledning til oro
Även om du planerar en resa till Sydeuropa så finns det ingen anledning till oro. Risken för att bli smittad i Europa bedöms som liten, och denguefeber utvecklar sig sällan till ett allvarligt tillstånd hos personer som sedan tidigare är friska och krya, förklarar överläkare Raquel Martín-Iguacel, som är läkare inom infektionssjukdomar på Odense Universitetshospital och som är ansluten till SOS International:

- Risken för att smittas som turist i Europa är låg. Det har registrerats förhållandevis få lokala fall, och skulle olyckan vara framme är det sällsynt att friska och krya personer blir allvarligt sjuka av viruset, säger Raquel Martín-Iguacel.

Blir du stucken av en mygga i ett område där det pågår ett utbrott av denguefeber, kan du lugnt avvakta och se vad som händer:

- Det är långt ifrån alla mygg som bär på viruset, så det är först om man utvecklar symptom som man ska kontakta en läkare. Om man är smittad visar symptomen sig vanligtvis efter 3-5 dagar, detta i form av hög feber, utslag, huvudvärk samt led- och muskelsmärtor som vid en svår influensa, säger Raquel Martín-Iguacel.

Det går inte att testa för viruset innan sjukdomen bryter ut. Raquel Martín-Iguacel förklarar att många fall av denguefeber är symptomfria eller milda, men viruset kan i sällsynta fall leda till allvarlig trombocytopeni, och i dessa fall är det nödvändigt med sjukhusvård. De flesta återhämtar sig inom 1-2 veckor.

Vaccination mot denguefeber
Det finns ett vaccin mot denguefeber, men det rekommenderas inte vid resor i Europa, där risken att smittas anses vara låg..

För att minska smittorisken rekommenderar svenska hälsomyndigheter att man skyddar sig mot myggstick genom att använda myggavvisande medel som spray och insektsnät.

Så undviker du att bli stucken av mygg:

  • Använd myggspray eller annat myggmedel på oskyddad hud
  • Bär kläder som täcker så mycket som möjligt av kroppen
  • Sov under myggnät och med stängda fönster och dörrar
  • Var uppmärksam vid stillastående vatten, där mygg ofta trivs

Läs mer om denguefeber hos Folkhälsomyndigheten

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!