Okunskap om driftstopp kan bli en dold fälla i påsktrafiken

Skärtorsdagen är en av årets största resdagar och det syns i larmorganisationen SOS Internationals siffror där dagen sticker ut som värst drabbad av olyckor och driftstopp. Varje påsk bärgas cirka 3 000 fordon, men många vet inte vem de ska kontakta när olyckan är över.

Tyngdpunkten ligger på Skärtorsdagen, med upp till 50% fler drabbade bilister än övriga dagar, och risken för driftstopp är särskilt hög mellan 13-18 när trafikrörelsen är som mest intensiv. I storstadsområdena kan långa köer vara vanliga, vilket ökar risken för allt från överhettade motorer till kollisioner och tomma 12-voltsbatterier.

För att säkerställa att SOS International klarar av det extra trycket på larmcentralen tar man in extra personal.

- I och med att ett driftstopp inte endast innebär en bärgning utan även att familjen i bilen ska tas om hand. När resurserna i form av tågresor och hyrbilar redan närmar sig maxkapacitet så kan ett driftstopp bli ett komplext pussel, berättar Jill Jonsson, Avdelningschef SOS international

SOS internationals larmcentral, som arbetar på uppdrag av försäkringsbolag och biltillverkare, ser att trenderna i branschen blir alltmer tydlig:

- Kundens behov är i centrum. Att säkerställa deras rörlighet efter ett driftstopp är lika viktigt som att få bilen till verkstaden, tillägger Jonsson.

Vet du vem du ska ringa vid driftstopp?
En undersökning som SOS International gjort i samarbete med Insight Destillery visar på många inte känner till vilka kontakter man ska ta vid ett driftstopp.

Bland de som fått stopp på bilen senaste året kontaktade endast 18% sitt försäkringsbolag och 16% sin mobilitetsgaranti direkt. Det finns en stor okunskap idag om vad man kan och bör göra vid ett driftstopp. Tar man kontakt med jouren på sitt försäkringsbolag eller sin mobiltetsgaranti direkt så finns det både pengar och tid att spara.

- Får du direkt kontakt med rätt instans hjälp så kommer du inte behöva riskera betala överpris för en tjänst. Kanske har du till och med har rätt till kostnadsfri hjälp. Via din försäkring eller assistans ingår nästan alltid hjälp att ta sig vidare eller hem. I vissa fall kan du även ha rätt till hyrbil, informerar Jill Jonsson.

SOS Internationals 5 bästa råd för påsk-trafiken:

  1. Undvik att ge dig ut i trafiken mellan 13-18 på skärtorsdagen
  2. Utrusta dig med tålamod, tid och vatten i bilen ifall du blir stillastående i köer
  3. Säkerställ att vindrutan är ren både på insida och utsida – lågt stående sol kan vara förrädisk så här års.
  4. Kontrollera din försäkring så du vet vad den ersätter och vart du ska ringa, spara numret i mobilen
  5. Fyll på med spolarvätska, kontrollera olja och säkerställ så att lagningskit eller reservhjul är funktionsdugligt.

Med dessa tips och med medvetenhet om hur man ska agera i händelse av ett driftstopp, kan påsktrafiken bli säkrare och smidigare för alla vägfarare. Mer information finns på sosväghjälp.se

 

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!