Rekordbesvärlig jul och nyårshelg för svenska bilister

Statistik från tredje advent till och med Trettonhelgen visar att fler bilister än någonsin förr var tvungen att ta kontakt med SOS International för hjälp med bärgning. Cirka 22 000 ärenden har larmorganisationen upprättat och det är en ökning med 30 procent för samma period förra året.

Det besvärliga vädret som gjorde intåg innan jul har gjort att fler fordonsägare än något år i SOS Internationals historia har behövt söka hjälp. Olyckorna har ökat, men det är inte olyckor som de flesta råkar ut för:

Kristin Charlieson, specialist, SOS International informerar:

- Media och väderinstitut har varit duktiga på att varna, men vi ser att många tenderar att strunta i varningar kring jul och nyårshelger. Det är viktigt att komma fram till firandet eller stugan. Men sett till flest som råkar illa ut så är det främst elfel och motorfel som drabbar de flesta och det kan ju vara nog så problematiskt.

Kylan ställer till det – elfelen ökar
Antalet elfel har ökat med nästan 50 procent och temperaturer som är mycket under det normala är en av bovarna i dramat. Temperaturer ner mot 40 minusgrader har lett till att många fordon inte har startat. Antalet larm på kort tid ledde till att SOS Internationals nätverk på flera platser i Norrbottens län fick gå över till att prioritera jobben utifrån om det finns risk för liv.

- Att bli stående längs vägen kan snabbt bli farligt och vi fattade beslut med våra leverantörer att säkerställa liv och hälsa före något annat, säger Kristin Charlieson, SOS international. De fordon som inte startar på grund av kylan riskerar att stanna under färd, då är det bättre att vara på hemadressen tills det blir varmare väder.

Stora geografiska skillnader
Enligt SOS Internationals statistik så är det inte några större skillnader mellan elbil eller bil med förbränningsmotor, däremot så är det stora skillnader mellan norra och södra Sverige när det gäller olyckstyper. I Skåne där vädret inneburit snö och hårda vindar så är olyckorna 30 procent av skadorna medan i Norrbotten så ligger olyckorna på 9 procent.

- Hårt trafikerade vägar med snö som snabbt blåser upp drivor göra att skånska bilister hamnar i ett annat läge vid en snöstorm, dessutom saknas vanan att köra i snö och halt väglag som boende i Norrbotten har. Att vi ser en så stor skillnad i år är på grund av den snöstorm som drog in över Skåne efter Nyårshelgen, normalt är skillnaderna mycket mindre, berättar Kristin Charlieson, SOS International. 

I nuläget sprider sig kylan över landet, och det kommande vädret kommer att vara avgörande för att vända trenden och minska antalet inkomna larm. SOS International uppmanar bilister att vara extra försiktiga och ta hänsyn till de extrema väderförhållandena för att undvika problem längs vägarna.

Kontakta oss

Är du ute på en resa och behöver akut hjälp?

Kontakta SOS Internationals larmcentral på tel. +45 7010 5050.

Jag har en annan fråga

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!