Selvbetjeningsmuligheder
på SOS Internationals hjemmeside

Opret ny skadesanmeldelse og ansøg om refusion af udgifter

Vil du anmelde en skade, som er dækket af din rejseforsikring eller ansøge om refusion af udgifter?

Husk at selvom du har været i kontakt med vores alarmcentral under rejsen, skal du også anmelde din skade her for at kunne få refusion for dine udgifter.
Vær opmærksom på, at ved anmeldelse af skade på privat rejseforsikring, skal du a
nvende dit NemID, før du oploader dine dokumenter.

Anmeld skade - Privat rejseforsikring 

Anmeld skade - Udstationeret/erhverv

Er dine rejseplaner påvirket af Covid-19?

Vi modtager pt. mange henvendelser vedr. rejseafbestilling. Nedenfor finder du vejledning og svar på de mest almindelige spørgsmål.

 

Er dine rejseplaner påvirket af Covid-19?

Vi modtager pt. mange henvendelser vedr. rejseafbestilling. Nedenfor finder du vejledning og svar på de mest almindelige spørgsmål.

Hvilke rejser kan afbestilles?

Din rejseforsikrings afbestillingsdækning i forlængelse af Corona baseres på Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Hvis du har planlagt en rejse til et land eller område, der på afrejsetidspunktet er kategoriseret som orange af UM (fraråder ikke nødvendige rejser), kan afbestillingsdækningen træde kraft.

Rejsevejledningen skal være gældende på afrejsetidspunktet, hvilket betyder, at en rejse, der er planlagt senere på sommeren, ikke kan afbestilles endnu.

En rejse til et område, der på afrejsetidspunktet er vurderet som gul, kan ikke udlæse afbestillingsdækning.

UM opdaterer vejledningerne løbende og vi anbefaler dig at følge med i udviklingen her 

 

Hvilke forudsætninger skal være opfyldt?

 • En gyldig afbestillingsforsikring, der er tegnet senest i forbindelse med bestilling af rejsen.
 • Rejsen skal være købt i en periode, hvor der ikke forelå en fraråden fra rejser til det specifikke område. Denne vejledning skal efter bestilling af rejsen have været ændret til at fraråde rejser.
 • Rejsevejledningen som beskrevet ovenfor skal være gældende i forbindelse med afrejse.

Hvad skal jeg gøre, hvis en planlagt rejse ikke kan gennemføres?

Idet rejsevejledningen skal være gældende ved afrejse, beder vi dig vente med at anmelde din sag indtil kort tid før afrejsedato.

Ligeledes skal du, før du melder en forsikringssag, gå i dialog med din rejseudbyder for først at undersøge mulighederne for ændring og refusion derigennem.

Hvis arrangøren eller flyselskabet aflyser, idet de ikke kan levere den ydelse du bestilt, har du krav på refusion fra arrangøren.

Dette bliver ofte gjort lige før planlagt afrejse og det er derfor vigtigt, at du venter med at kontakte arrangøren indtil lige før afrejse.

Har du købt en pakkerejse (flere rejseydelser samlet), skal du kontakte din rejsearrangør, som jf. lov om pakkerejser er forpligtet erstatte hele rejsen, når den ikke kan gennemføres. 

Hvis du selv har booket flybilletter, som bliver aflyst af flyselskabet, er de forpligtet at refundere din udgift.
Flyselskabet kan tilbyde dig en voucher eller en ændring af billetten, men jf. gældende EU-lovgivning, har du har ret til at takke nej og kræve en refusion.

Hvis du selv har booket hotelophold eller andre rejseydelser (lejebil, færge, camping etc.), som ikke kan ikke kan benyttes grundet gældende rejsevejledning, skal du kontakte leverandøren af den specifikke ydelse for at aflyse opholdet og søge refusion.

I de tilfælde, hvor du ikke modtager refusion eller kompensation jf. ovenstående, skal du lave en skadeanmeldelse via vores hjemmeside og samtidigt vedlægge dokumentation på oprindelig bookingbekræftelse, afbestilling og opnået refusion fra rejsearrangør.

Dette kan enten gøres samlet, hvis rejsen er købt via en arrangør, eller individuelt fra transportselskab og hotel mv., hvis du selv har sammensat din rejse.

Der er ikke brug for lægeerklæring, når der afbestilles på baggrund af en rejsevejledning.

Jeg har afbestilt en rejse, der efter seneste opdatering alligevel kan gennemføres, hvordan er jeg stillet med hensyn til refusion?

Afbestilling grundet rejsevejledning tager udgangspunkt i situationen ved afrejsetidspunktet.

Hvis der ved afrejsetidspunktet ikke foreligger en rejsevejledning, der fraråder alle-, eller ikke-nødvendige rejser, træder afbestillingsdækningen ikke i kraft.

Vi modtager aktuelt mange opkald og anmeldelser, hvorfor vores sagsbehandlingstid er væsentligt længere end normalt. Vi håber på jeres forståelse herfor.

Inden du anmelder skaden

Før du anmelder skaden, så husk følgende:

 • Brug internettet
  Når du anmelder din skade via vores hjemmeside, afkorter du sagsbehandlingen med op til tre dage.
 • Udfyld altid en anmeldelsesformular 
  Når du udfylder en skadesanmeldelse, er du sikker på at få afgivet alle relevante oplysninger om din skade. Husk at vælge den anmeldelsesformular, der beskriver din skade bedst.
 • Udfyld alle felter i anmeldelsen 
  Undlader du at udfylde nogle af felterne, kan det forlænge sagsbehandlingen, hvis SOS International skal indhente yderligere oplysninger for at kunne behandle sagen.
 • Beskriv hele hændelsen
  Beskriv hvordan skaden skete, hvor du befandt dig på skadetidspunktet, og hvornår du opdagede skaden. Husk altid at melde tyveri til politiet og indsend en kopi af den forklaring du gav. Dette gør det lettere at behandle din sag.
 • Brug dit NemID
  Vær opmærksom på, at ved anmeldelse af skade på privat rejseforsikring, skal du anvende dit NemID, før du oploader dine dokumenter. 
 • Nummerér dine bilag
  Giver du dine bilag numre, hjælper du sagsbehandleren til hurtigere at kunne finde det konkrete bilag. Derved lettes sagsbehandling og du kan hurtigere få dine udgifter refunderet.
 • Oplys betaling på fakturaer
  Har du betalt en faktura, så skriv en note på fakturaen om hvornår du har betalt den.
 • Udspecificer dit samlede refusionskrav
  Når du udspecificerer og angiver dit samlede refusionskrav, forkorter du sagsbehandlingen ved bl.a. at undgå, at SOS International sender dine bilag retur.
FAQ

Privat rejseforsikring

Nedenfor har vi samlet de oftest stillede spørgsmål angående rejseforsikring.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg den dag, jeg skal rejse?
Er du på grund af sygdom nødt til at afbestille en rejse, skal du kontakte dit rejsebureau, flyselskabet samt hotel eller udlejer hurtigst muligt og meddele, at du afbestiller rejsen. Derefter skal du kontakte din læge og få en aftale hurtigst muligt, så sygdommen kan dokumenteres.

Hvor længe kan jeg benytte afbestillingsforsikringen?
Din afbestillingsforsikring gælder, indtil du påbegynder din rejse – herefter kan du ikke længere benytte den.

Hvilken form for dokumentation skal forsikringen have fra min læge ved afbestilling?
Din sygdom/tilskadekomst skal dokumenteres på rimelig vis. Som udgangspunkt betyder det, at sygdommen/skaden skal kræve lægebehandling. Derfor skal du hurtigst muligt efter sygdommen opstår søge læge, så sygdommen kan dokumenteres. Din læge skal udfylde en lægeerklæring, som kan downloades her på siden. Har du været på skadestuen eller hos vagtlægen, kan du også sende skadesstuerapporten eller vagtlægejournalen som dokumentation. Det vigtigste er, at det tydeligt fremgår, hvad din diagnose er, og hvilken behandling du har modtaget.

Hvornår skal jeg senest anmelde en skade?
Du har tre år til at anmelde en rejseskade til SOS International. SOS International anbefaler, at du anmelder din skade hurtigst muligt og helst på skadetidspunktet. Dermed er du sikker på at kunne give SOS International alle de relevante oplysninger.

Jeg har mistet min bagage, hvad gør jeg?
Hvis din bagage ikke dukker op, når du er ankommet med fly til dit bestemmelsessted, skal du straks henvende dig til flyselskabet og rapportere det. Flyselskabet udsteder en PIR-rapport, som bruges til at efterlyse din bagage. Med dit PIR-nummer i hånden kan du anmelde skaden til SOS International.

Hvornår kan jeg få refunderet mine udgifter i forbindelse med forsinket bagage?
Så snart du har modtaget din egen bagage igen, kan du sende dine kvitteringer til SOS International. Det kan du gøre via vores hjemmeside – jo før du sender kvitteringerne, des hurtigere får du refunderet dine udgifter.

Tilføj bilag eller information til eksisterende sag

Vil du tilføje bilag eller ny information til en sag, du har anmeldt via Selvbetjening eller til vores skadeafdeling? Så gør det her via Secure Mail. Det kræver, at du allerede har et sagsnummer fra en skadesanmeldelse.

Vær opmærksom på, at selvom du har været i kontakt med vores alarmcentral under rejsen, skal du også anmelde din skade her, før du kan få refusion.

Send Secure mail

Har du brug for en medicinsk forhåndsvurdering?

Få undersøgt hvad din rejseforsikring dækker, inden du rejser af sted. Dette er vigtigt, hvis du er blevet syg inden afrejse eller du har en kronisk sygdom - din rejseforsikring dækker nemlig kun akut opstået sygdom eller skade, når du rejser.

Start her

Om medicinsk forhåndsvurdering

Er du udstationeret og har brug for assistance?

Denne service er til dig, som er udstationeret eller er på forretningsrejse i udlandet. Ønsker du at ansøge om refusion på din forsikring, så følg dette link til vores online ansøgningsformular for udstationerede og forretningsrejsende.

Ansøg om refusion

Om expat services

Har du haft en bilskade i udlandet? (Rødt Kort)

Hvis du har haft udgifter i forbindelse med nedbrud på din bil, mens du var i udlandet, så kan du søge refusion her.

Ansøg om refusion

Om Rødt Kort

Fortæl os hvad du synes

Vi vil meget gerne høre fra dig med hensyn til positive og negative erfaringer med os.

Bemærk, at dette er kun ikke-hastende sager.

Giv feedback

Dine personoplysninger

Du kan i henhold til databeskyttelsesforordningen anmode om indsigt i, sletning og berigtigelse af dine personoplysninger registreret hos SOS International samt tilbagekalde et afgivet samtykke.

Anmodninger vil blive besvaret indenfor en måned.

Hvis du kun ønsker at få adgang til dine patientjournaler – gå til ”Søg aktindsigt i patientjournaler”

Anmod om indsigt, sletning eller berigtigelse her

Tilbagekald samtykke her

Mere information

Personoplysninger er alle dine personlige oplysninger, som er registreret hos
SOS International .

Hvem kan anmode om indsigt, sletning og berigtigelse eller tilbagekalde et
samtykke?
Indsigt
Du kan altid anmode om indsigt i dine egne personoplysninger.

Sletning
I henhold til databeskyttelsesforordningen har du ret til at anmode om
sletning af dine personoplysninger registreret hos SOS International.
SOS International er i en række situationer berettiget til eller pålagt at
opbevare dine personoplysninger i henhold til lovgivning. Det betyder, at SOS
International i en lang række situationer ikke vil kunne imødekomme en
anmodning om sletning før lovgivningens krav om opbevaring er udløbet.
SOS International behandler dine oplysninger, så længe de er nødvendige til
det formål de er indsamlet. Vi opbevarer ikke personoplysningerne på en
måde, der gør det muligt at identificere dig i længere tid, end det er
nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne lovligt behandles.

Berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget hos SOS
International. Det vil sige, at hvis du bliver bekendt med, at SOS International
har registreret oplysninger om dig, der ikke er rigtige, kan du få dem
berigtiget.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis du i forbindelse med din sag/henvendelse til SOS gav samtykke til
behandling af dine personoplysninger, har du ret til at tilbagekalde dit
samtykke. Hvis du tilbagekalder det, vedrører dette kun vores behandling af
dine personoplysninger fremadrettet. Herefter ophører SOS hurtigst muligt
med at behandle dine personoplysninger på baggrund af samtykket. Dette
gælder dog ikke, hvis SOS i henhold til lovgivningen er forpligtet til at
behandle dine oplysninger.

Indsigt, sletning og berigtigelse af andres personoplysninger eller
tilbagekaldelse af et samtykke givet af andre:
Hvis du anmoder om indsigt, sletning eller berigtigelse af personoplysninger
eller vil tilbagekalde et samtykke på vegne af en anden person, skal du
opfylde visse betingelser (fuldmagt eller dokumentation for tilknytning).

Hvordan vil anmodningen blive besvaret?
Du får svar pr. e-mail eller post.

Hvornår kan du forvente svar?
Anmodninger om indsigt, sletning eller
berigtigelse i personoplysninger vil blive besvaret inden for en måned. Hvis
det ikke er muligt for SOS International at besvare din forespørgsel indenfor
fristen, vil SOS International kontakte dig. Anmodninger om tilbagekaldelse af
et samtykke behandler vi hurtigst muligt.

Læs mere om dine rettigheder her.

Aktindsigt i patientjournaler

Du kan i henhold til sundhedslovgivningen søge om aktindsigt i dine helbredsoplysninger og medicinske dokumenter registreret hos SOS International.

Anmodninger vil blive besvaret indenfor 7 hverdage.

Søg aktindsigt her

Mere information

Helbredsoplysninger omfatter patientjournaler og medicinske rapporter skrevet af SOS Internationals læger og/eller patientjournaler modtaget fra behandlende læger i udlandet.

Hvem kan søge indsigt
Du kan altid søge aktindsigt i egne helbredsoplysninger. Hvis du søger aktindsigt på vegne af en anden person, skal du opfylde visse betingelser for at få indsigt (fuldmagt). Som forældre kan du søge om aktindsigt på vegne af dit barn (under den medicinske myndighedsalder), hvis du kan du dokumentere din tilknytning.

Hvordan vil anmodningen blive besvaret
Du vil modtage svar via e-mail.

Hvornår kan du forvente svar
Anmodninger om aktindsigt i helbredsoplysninger vil blive besvaret inden for 7 arbejdsdage. Hvis det ikke er muligt for SOS International at besvare din forespørgsel indenfor fristen, vil SOS International kontakte dig.

Giv os dit samtykke

Når du rejser krav om udbetaling fra din forsikring, har du i henhold til forsikringsaftaleloven pligt til at give dit forsikringsselskab alle tilgængelige og relevante oplysninger.

SOS International handler på vegne af dit forsikringsselskab. Du har derfor pligt til at give SOS International alle oplysninger som kan have betydning for bedømmelsen af din sag og for fastsættelsen af forsikringsydelsens størrelse.

Om samtykke

Din læge m.fl. kan videregive oplysninger
Din læge kan med dit samtykke videregive oplysninger om dine helbredsforhold. Det følger af sundhedsloven. Forsikringsselskaber m.fl.kan ligeledes med dit samtykke videregive oplysninger om dig, dog i henhold til anden lovgivning.

Videregivelse af oplysninger
SOS International har også brug for dit samtykke til at kunne videregive nødvendige oplysninger for at sikre dig den rette håndtering af din sag, herunder varetagelse af kontakten med behandlende læge/hospital og eventuelt sørge for din hjemtransport, samt til at kunne videregive din skadeanmeldelse for at søge erstatning tilbagebetalt fra andre parter i sagen (regres og dobbeltforsikring).

Du kan altid trække samtykket tilbage
Dit samtykke gælder i et år efter, at du har givet det. En kopi af dette samtykke kan blive givet til alle, som SOS International ønsker at få oplysninger fra. Hvis du fortryder dit samtykke, kan du altid vælge at trække det tilbage.

Tilbagekald samtykke her

Indsigt og rettelse af fejl
Du kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger, som SOS International har registreret om dig og få rettet eventuelle fejl.

Samtykke pr. SMS

Du kan give dit samtykke ved at sende en SMS med angivelse af sagsnummer og teksten:


Ok til samtykke + dit fulde navn

SMS skal sendes til:
+45 2185 6244

Samtykke pr. fax/email

Du kan give dit samtykke ved at sende en fax eller email

Hent samtykke

Sendes pr. fax til  +45 7010 5056

Sendes pr. email til sos@sos.eu

Gode råd ved lange flyrejser

Lange flyrejser kan være belastende for kroppen, og SOS Internationals læger har her samlet en række gode råd til de flyrejsende.

Rejsende, der i forvejen døjer med helbredsproblemer, bør altid konsultere en læge forud for længere flyrejser.

Læs mere her

Det blå EU-sygesikringskort

Når du er på ferierejse i Europa er det vigtigt, at du husker det blå EU-sygesikringskort, der sidestiller dig med borgere i det pågældende EU/EØS-land og gælder for behandling på offentlige hospitaler og lægeklinikker.

Vær opmærksom på, at det blå kort fx ikke dækker hjemtransport. 
Vi opfordrer til, at du altid tegner en rejseforsikring, inden du rejser.

Læs mere her

Gode råd til bilferien

Da bilen bliver belastet langt mere i bilferien end ved normal kørsel, kommer her nogle gode råd til, hvordan I kan forebygge nedbrud på bilen under jeres ferie.

Gode råd

Vi hjælper dig dér, hvor du har brug for det

- når du har brug for det.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!