Medisinsk Forhåndsvurdering:
Rådgivning kan forhindre saker med uheldig utfall

Saker med syke nordmenn som er strandet i utlandet og ikke kan få hjelp via reiseforsikringen kan i større grad unngås dersom flere får gjort en medisinsk forhåndsvurdering.

Derfor har SOS International følgende oppfordring: Snakk med kundene dine om hva reiseforsikringen deres dekker dersom de er kronisk syke, i gang med en utredning og ikke minst uhelbredelig syk. En medisinsk forhåndsvurdering som avklarer hva forsikringen dekker når man reiser med sykdom kan være til uvurderlig hjelp for både selskaper og forsikringstakere. Det viser et konkret eksempel.

I oktober fikk selskapet Fremtind en av henvendelse som ingen forsikringsselskaper ønsker seg. En journalist stiller spørsmål om en sak hvor forsikringen ikke dekker alle forsikringstakerens utgifter:

En alvorlig kreftsyk pasient har reist på en siste ferie og blir uheldigvis syk av covid-19. Reiseforsikringen dekker kostnader til sykehusinnleggelse og hjemtransport knyttet til covid-19. Når pasienten utvikler alvorlige komplikasjoner relatert til sin kreftsykdom på vei hjem, må flyet nødlande og pasienten blir innlagt på sykehus i Serbia. Utgifter til nødlanding, sykehusinnleggelse og eventuell hjemtransport dekkes ikke av forsikringen i denne delen av forløpet.

– Vi har med jevne mellomrom lignende saker, og det er så uendelig trist når folk finner ut for sent at reiseforsikringen ikke dekker alt. Vi skriver i våre forsikringsdokumenter og opplyser på våre nettsider at våre kunder må få gjennomført en medisinsk forhåndsvurdering dersom de har en kronisk lidelse eller en behandlingskrevende sykdom, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i Fremtind.

Selv om forsikringsvilkårene er tydelige, kan det være en tøff sak å skulle forsvare et avslag på dekning når det er medieoppmerksomhet rundt saken.

Trygghet og sikkerhet med medisinsk forhåndsvurdering
En medisinsk forhåndsvurdering kunne i dette bestemte tilfellet ha avklart for pasienten hva som dekkes og hva som ikke dekkes av reiseforsikringen.

– I denne konkrete saken oppfordret pasientens egen lege pasienten om å snakke med forsikringsselskapet før avreise. Dette skjedde dessverre ikke. Hvis vi hadde fått henvendelsen, ville vi ha henvist til SOS International, som foretar medisinske forhåndsvurderinger for oss, sier Therese Nielsen.

Med en medisinsk forhåndsvurdering er forsikringstakeren bedre rustet til å ta en informert avgjørelse om man dropper reisen, eller velger å reise og dermed tar risikoen.

– Vi oppfordrer alltid til å få utført en medisinsk forhåndsvurdering dersom man er kronisk syk, under utredning eller i ustabil tilstand. Vurderingen gir trygghet fordi pasienten får visshet om hva reiseforsikringen dekker dersom det oppstår behandlingsbehov på reisen, sier Karin Tranberg, divisjonsdirektør, Travelcare, SOS International.

En medisinsk forhåndsvurdering foretas av medisinsk personell, som i hvert enkelt tilfelle foretar en konkret vurdering av forsikringstakers helsetilstand og forsikringsbetingelsene. På denne måten får forsikringstaker en helt unik vurdering av hva forsikringen dekker dersom det oppstår behandlingsbehov på reisen.

Les mer om medisinsk forhåndsvurdering

Er du interessert i ytterligere informasjon om hvordan SOS International kan hjelpe dine kunder med medisinsk forhåndsvurdering? 

Ta gjerne kontakt!

Christer Jensen
Commercial Director, Travelcare Division, Norway
Tel +47 9082 4851

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!