Senaste nyheterna från SOS International

Corona har gett oss osunda vanor

2021-09-09
Pressmeddelande

Ny forskning pekar på att pandemin har medfört livsstilsändringar för många av oss - och tyvärr inte till det bättre. Livsstilsändringarna kan medföra dålig psykisk hälsa.

Danska och svenska resenärer stod för de flesta utlandsresorna från Norden under sommarsemestern

2021-09-09
Färre än förväntat reste utomlands sommaren 2021, och danskar och svenskar reste väsentligt mer än norrmän och finländare. Det visar sommarens statistik från SOS Internationals larmcentral för reseassistans.

SOS International utökar sitt samarbete med ICA Försäkringar

2021-09-09
SOS International är nu exklusiv samarbetspartner till ICA Försäkringar gällande larmcentral och vägassistanstjänster. Den första juli 2021 tecknade parterna ett förnyat avtal som förlänger och förstärker samarbetet.

Pandemin och vaccination påverkade resmönstren för bilsemester

2021-09-08
Antalet skador på bilresan i utlandet har under sommaren 2021 legat på en nivå 53% under det normala och SOS International kan dra några viktiga slutsatser.

Hemtransporter kräver detektivarbete

2021-09-06
SOS Internationals Transportcenter arrangerar hemtransporter av sjuka och skadade nordiska resenärer, och här har de invanda procedurerna utmanats av corona-pandemin. När nu världen sakta öppnar upp tar Transportcentret sig an detektivarbetet att säkerställa en trygg hemresa för patienterna.

COVID-19 gör även banala ärenden mer komplicerade

2021-09-06
På SOS Internationals larmcentral för reseassistans ser man tillbaka på en sommarsäsong där antalet ärenden varit lägre än normalt - men där varje enskilt ärende komplicerades av lokala restriktioner om t ex tester och corona-hotell.

SOS International erbjuder delningstjänster som ett alternativ till hyrbil

2021-08-31
SOS International i Sverige möjliggör nu användning av tjänster inom delningsekonomin. Det ska vara självklart att använda de bästa möjliga alternativen när det krävs tillfällig transport eller boende.

Semester i Sverige – i år blir det ”hemester” igen!

2021-06-29
Pressmeddelande
Semestrar hägrar och längtan efter sommaräventyr kan vara stor. I en rapport från Folkhälsomyndigheten kunde man se en ökad rörelse i samhället redan i slutet på maj. Bilden delas av SOS International som ser en tydlig ökning i antalet bilskador de senaste 6 veckorna.

Utvecklingen för att beställa vägassistans digitalt tar ytterligare kliv framåt

2021-06-16
Pressmeddelande
För SOS International är det av yttersta vikt att ständigt utveckla de tjänster som släpps till marknaden, för att uppfylla kundernas krav och slutkundernas förväntningar. Efter att lanserat den digitala vägassistansbeställningen under 2020 har SOS International nu gjort ett flertal uppdateringar på produkten.

Läkarna och sjukhusen till turisterna: Vi är redo

2021-06-16
COVID-19 har varit en tuff utmaning både för folkhälsan och turistorterna. Men SOS Internationals nätverk av medicinska leverantörer utomlands försäkrar att alla turister säkert kan räkna med att få kontakt med läkare eller sjukhus vid sjukdom eller skada under semestern i sommar.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!